(BĐT) - Theo xếp hạng 100 công ty vốn hóa lớn nhất công bố mới đây của PwC, Mỹ tiếp tục là quốc gia chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 59 đại diện và 65% tổng giá trị vốn hóa.
[Infographic] Top 100 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới ảnh 1

Xếp hạng của PwC sử dụng dữ liệu vốn hóa của các công ty tới tháng 5/2021