[Infographic] Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến ngày 20/2/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong số hơn 4,29 tỷ USD được nhà đầu tư nước ngoài rót vào Việt Nam 2 tháng đầu năm, có 3,6 tỷ USD là vốn đăng ký mới (405 dự án), gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 442,1 triệu USD (159 lượt dự án) và góp vốn, mua cổ phần là 255,4 triệu USD (367 lượt dự án).

Nguồn số liệu: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Nguồn số liệu: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Chuyên đề