[Infographic] Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2023

(BĐT) - Tính từ đầu năm đến ngày 20/2/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2022.
[Infographic] Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2023 ảnh 1

Số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2022. Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Chuyên đề