[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp nửa đầu năm 2021

(BĐT) -  Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2021, cả nước thêm gần 67,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Chuyên đề