(BĐT) - 80% thương mại hàng hóa toàn cầu được vận tải qua đường biển và hoạt động này cần một lượng lớn tàu container cũng như tàu biển. 
[Infographic] Những hãng vận tải biển lớn nhất thế giới ảnh 1