Người dân có thể ngồi nhà khai báo thông tin cá nhân, y tế, sau đó hệ thống sẽ "nhả" một mã QR Code. Khi qua các chốt kiểm soát Covid-19, người dân chỉ cần trình mã này để cán bộ kiểm tra.
Hệ thống khai báo y tế của Bộ Công an giúp người dân "qua chốt" nhanh hơn ảnh 1