Hai ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa sẽ bắt đầu bước vào vòng đấu trực tiếp đầu tiên tại trường Đại học Notre Dame, thành phố Cleveland, bang Ohio, Mỹ.
Hai ứng viên tổng thống Mỹ bước vào cuộc tranh luận đầu tiên ảnh 1