Gói thầu: Thi công xây dựng

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Đường nội đồng liên xã (từ thôn Plei Toan, xã Ia Kdăm đi đến giáp đường liên xã Đông bến mộng đoạn Bôn Tơ Khế, xã Ia Tul)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Đối với tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt, tại Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt Mục 2 Chương III, HSMT yêu cầu đối với vị trí “Chỉ huy trưởng công trình (Đối với nhà thầu liên danh: Các thành viên liên danh cử cá nhân là chỉ huy trưởng phần công việc của thành viên liên danh) “có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông hạng III trở lên còn hiệu lực”. Trong khi đó, tại HSMT đã ghi rõ: loại, cấp công trình là cấp IV.

Đối với vị tríCán bộ phụ trách phòng cháy và chữa cháy: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phòng cháy chữa cháy (nếu khác chuyên ngành phải có Giấy chứng nhận có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy)”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu phản ánh, theo khoản 3 Điều 62 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: “Cá nhân không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nghị định này khi thực hiện các hoạt động xây dựng sau: thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình; thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; các hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên cây xanh; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông”. Như vậy, theo nhà thầu, yêu cầu này trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với vị trí công việc cán bộ phụ trách phòng cháy và chữa cháy, nhà thầu cho rằng, đây là công trình giao thông đường bộ không có thi công hạng mục phòng cháy chữa cháy, việc HSMT yêu cầu vị trí công việc cán bộ phụ trách phòng cháy và chữa cháy là không phù hợp với quy mô, tính chất của Gói thầu.

Đối với tiêu chuẩn đánh giá về thiết bị thi công, tại Bảng số 03 Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu Mục 2 Chương III, HSMT yêu cầu Lu bánh thép 16T, số lượng 03 máy; Máy ủi 110CV, số lượng 01 máy; Máy san 125CV số lượng 01 máy; Máy đào 0,7m3 số lượng 02 máyphải có giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, có giấy chứng nhận chất lượng/kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định còn hiệu lực lưu hành”.

Về tiêu chuẩn đánh giá về thiết bị thi công, nhà thầu cho biết, theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, cụ thể tại Bảng số 03 Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu (webform trên Hệ thống), chỉ quy định: “Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị; số lượng tối thiểu cần có”; việc cung cấp các tài liệu liên quan đến thiết bị tiến hành trong quá trình thương thảo. Ngoài ra, đối chiếu Danh mục các loại máy, thiết bị theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH thì các loại thiết bị nêu trên không nằm trong danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Như vậy, theo nhà thầu, HSMT yêu cầu không đúng quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, gây cạnh tranh không bình đẳng.

Mặt khác, nhà thầu nhận thấy, HSMT còn yêu cầu nhà thầu không được sử dụng thầu phụ. Trong khi đó, pháp luật về đấu thầu cũng như quy định của Thông tư số 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng đã quy định rất rõ việc nhà thầu sử dụng thầu phụ khi dự thầu cũng như quản lý hợp đồng sau đấu thầu với nhà thầu phụ.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Chuyên gia đấu thầu cho rằng, HSMT cần được xây dựng tuân thủ quy định hiện hành để tạo thuận lợi cho đông đảo nhà thầu tham gia. Việc nhà thầu chỉ ra các bất cập của HSMT nêu trên là có cơ sở. Đặc biệt, việc đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, thiết bị cần bám sát vào quy mô, tính chất của gói thầu để đưa ra yêu cầu phù hợp, tránh gây hạn chế cạnh tranh. Khi có nhiều văn bản đề nghị làm rõ từ phía nhà thầu, Bên mời thầu cần rà soát, nghiêm túc điều chỉnh để không dẫn tới kiến nghị kéo dài, phức tạp.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 05/7/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa trả lời như sau:

Với vị trí công việc chỉ huy trưởng công trình: Theo quy định tại khoản 17 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, cá nhân khi tham gia các hoạt động xây dựng yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, kể cả công trình cấp IV, và theo điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 74 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường, cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường Hạng III thì được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp III, cấp IV. Từ những nội dung làm rõ nêu trên, đối với tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt chức danh chỉ huy trưởng công trường là phù hợp với quy mô, tính chất của Gói thầu và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Với vị trí công việc cán bộ phụ trách phòng cháy và chữa cháy: Căn cứ quy định tại Tiết 2.1.8 Tiểu mục 2.1 Mục 2 quy định về phòng cháy, chữa cháy trong đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng QCVN 18:2021/BXD thì việc HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với vị trí cán bộ phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy là phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Về tiêu chuẩn đánh giá về thiết bị thi công: Theo khoản 20 Điều 3, Điều 57 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 và theo Chương V quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng của Thông tư số 09/VBHN-BGTVT ngày 05/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng; đối chiếu Danh mục xe máy chuyên dùng tại Phụ lục 1 Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng thì việc HSMT yêu cầu về loại thiết bị thi công, tiêu chuẩn đánh giá thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện Gói thầu là phù hợp với quy mô, tính chất của Gói thầu và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Về yêu cầu nhà thầu không được sử dụng thầu phụ, Bên mời thầu cho rằng, pháp luật về đấu thầu hiện hành không có quy định cụ thể về tỷ lệ % sử dụng nhà thầu phụ. Tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra quy định về tỷ lệ % sử dụng nhà thầu phụ cho phù hợp. Việc đưa ra tỷ lệ % sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu; tránh trường hợp lợi dụng việc sử dụng nhà thầu phụ nhằm mục đích chuyển nhượng thầu theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 hoặc đưa các nhà thầu phụ có năng lực yếu kém vào thực hiện gói thầu, dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng công trình. Theo đó, việc HSMT yêu cầu tỷ lệ 0% sử dụng nhà thầu phụ (không sử dụng nhà thầu phụ) là phù hợp với quy mô, tính chất của Gói thầu và phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Xuân Hương.

Chuyên đề