#Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa
Gói thầu: Thi công xây dựng

Gói thầu: Thi công xây dựng

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Đường nội đồng liên xã (từ thôn Plei Toan, xã Ia Kdăm đi đến giáp đường liên xã Đông bến mộng đoạn Bôn Tơ Khế, xã Ia Tul)

Nhiều gói thầu quy mô nhỏ tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) có hồ sơ mời thầu yêu cầu hợp đồng tương tự với giá trị xấp xỉ hoặc bằng giá gói thầu. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Đấu thầu tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai): Nhiều gói bị nhà thầu phản ứng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) - bên mời thầu (BMT) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu hàng loạt gói thầu xây lắp. Tại huyện Ia Pa, tình trạng kiến nghị của nhà thầu liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu đã kéo dài nhiều năm. Đến nay, nhiều chiêu thức hạn chế cạnh tranh vẫn chưa có dấu hiệu giảm.