Gói thầu số 06: MCB và MCCB phục vụ SXKD năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hoá

Dự toán Mua sắm VTTB phục vụ SXKD năm 2023

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Cà Mau

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại khoản 1.2 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Mục 1 Chương V của HSMT yêu cầu:

Nhà thầu phải xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp đã được vận hành thương mại thỏa mãn yêu cầu khách hàng sử dụng cuối cùng (các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tối thiểu là 3 năm tính đến ngày mở thầu (bản gốc hoặc bản sao y chứng thực để đối chiếu).

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, HSMT yêu cầu “xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp đã được vận hành thương mại thỏa mãn yêu cầu khách hàng sử dụng cuối cùng…” có thể hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Nhà thầu cho biết, MCB, MCCB (aptomat) là thiết bị thông thường, được sử dụng tại nhiều gia đình, văn phòng, khách sạn, chung cư… nhưng HSMT lại yêu cầu nhà thầu phải có tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp đã được vận hành thương mại thỏa mãn yêu cầu khách hàng sử dụng cuối cùng (các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Phản hồi Nhà thầu, Bên mời thầu cho rằng, việc HSMT đưa ra tiêu chí như vậy là hoàn toàn không gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu, không giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Theo Bên mời thầu, quy định này đã được Công ty áp dụng thực hiện từ lâu theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam nhằm bảo đảm lựa chọn được hàng hóa đạt chất lượng tốt nhất, bền bỉ nhất để đưa vào vận hành trên lưới điện. “Đối với các vật tư thiết bị có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điện năng thì thời gian ngừng cung cấp điện sẽ gây thiệt hại đến quá trình sản xuất và sinh hoạt của khách hàng. Vì vậy, cần phải thỏa mãn tiêu chí này”, Bên mời thầu nhấn mạnh.

Bên mời thầu cho biết, thời gian qua, nhiều gói thầu mua sắm MCB và MCCB tại Công ty Điện lực Cà Mau đều có tiêu chí này, đã có rất nhiều nhà thầu tham gia và đáp ứng yêu cầu của HSMT. Trong ngành điện có một số vật tư, thiết bị chính tiếp xúc trực tiếp với điện. Do đó, Công ty yêu cầu nhà thầu phải xuất trình tài liệu để chứng minh hàng hóa cung cấp đã được vận hành thương mại tối thiểu 3 năm nhằm kiểm soát chất lượng vật tư, thiết bị đưa lên lưới vận hành. Trước đó, ở một số gói thầu đưa ra yêu cầu một số vật tư thiết bị vận hành 12 tháng nhưng chất lượng không bảo đảm, đã gây ra hiện tượng mất an toàn lưới điện, rất nguy hiểm.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT không thay đổi.

Ngày 3/7/2023, Công ty Điện lực Cà Mau có văn bản huỷ thầu Gói thầu số 06 MCB và MCCB phục vụ SXKD năm 2023 do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Chuyên đề