Gói thầu số 03: Duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2024-2025 (02 năm)

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự án Duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2024-2025 (02 năm)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh (TP. Hà Nội)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu:

Công nhân điều khiển máy móc thiết bị: Đối với xe vận hành phức tạp (ô tô ép rác) phải có chứng nhận vận hành thiết bị cơ giới chuyên dùng kèm theo.

Công nhân thu gom rác và duy trì vệ sinh: Nhà thầu chỉ được xem xét, đánh giá khi đáp ứng các yêu cầu sau: Có tối thiểu 108 công nhân thuộc biên chế của nhà thầu (đã ký hợp đồng lao động với nhà thầu ít nhất 3 tháng) và đã được đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động còn hiệu lực của đơn vị có năng lực đào tạo cấp.

5.3.2 Nhà thầu chỉ được xem xét, đánh giá và chấm điểm niên hạn của phương tiện, thiết bị khi đáp ứng các yêu cầu sau: Tại thời điểm đóng thầu, sở hữu tối thiểu 60% số lượng phương tiện, thiết bị nhà thầu đề xuất đáp ứng yêu cầu để thực hiện toàn bộ dịch vụ. Nếu mua hoặc thuê mua phương tiện, thiết bị mới yêu cầu nhà thầu phải có bản sao công chứng hoặc chứng thực hợp đồng mua hoặc thuê mua phương tiện, thiết bị kèm theo phụ lục ghi thông số kỹ thuật của xe; Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất lắp ráp của cục đăng kiểm; Bản cam kết bàn giao xe trước thời điểm thực hiện hợp đồng tối thiểu 3 ngày; chứng từ chứng minh đã chuyển tiền đặt cọc tối thiểu 30% giá trị hợp đồng mua xe (có xác nhận chuyển tiền qua ngân hàng).

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Sau khi nghiên cứu HSMT, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ một số nội dung của HSMT:

Qua tìm hiểu của Nhà thầu, cũng như liên hệ với các đơn vị kiểm định máy móc thiết bị và đơn vị đào tạo lái máy (được cấp phép theo quy định của Nhà nước) thì hiện tại không có chứng nhận vận hành ô tô ép rác. Căn cứ điểm a, khoản 8 Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT và theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-BGTVT trường hợp nếu công nhân vận hành ô tô ép rác của nhà thầu có Giấy phép lái xe hạng C thì có đáp ứng không?

Việc HSMT yêu cầu nhân sự phải có hợp đồng lao động dài hạn với nhà thầu (tiêu chí đánh giá quy định mức điểm tối thiểu phải đạt) là đang trái với quy định của pháp luật về đấu thầu cũng như dẫn đến hạn chế sự tham dự của các nhà thầu.

Theo Nhà thầu, điểm đ khoản 1 Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT nêu rõ một số quy định của HSMT vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trong đó bao gồm “quy định nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đang ký hợp đồng lao động với nhà thầu; yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu, thiết bị cần thiết cho gói thầu phải thuộc sở hữu của nhà thầu mà không được đi thuê”. Do đó, việc Bên mời thầu đưa vào HSMT yêu cầu nhà thầu phải sở hữu tối thiểu 60% số lượng phương tiện, thiết bị nhà thầu đề xuất đáp ứng yêu cầu để thực hiện toàn bộ dịch vụ sẽ ảnh hưởng đến tính minh bạch, cạnh tranh, dẫn đến hạn chế sự tham dự của các nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 21/12/2023, sau khi xem xét yêu cầu của nhà thầu quan tâm, Công ty cổ phần Tư vấn XDGT Tây Thăng Long (đơn vị tư vấn lập HSMT) có văn bản trả lời như sau:

Về quy định “Đối với xe vận hành phức tạp (ô tô ép rác) phải có chứng nhận vận hành thiết bị cơ giới chuyên dùng kèm theo”: Đối với yêu cầu này, nhân sự chỉ cần có giấy phép lái xe Hạng C thì được chấm là đáp ứng.

Về quy định “Công nhân thu gom rác và duy trì vệ sinh: yêu cầu có tối thiểu 60% số lượng công nhân là lao động hiện có của nhà thầu”: Đối với tính đặc thù của dịch vụ vệ sinh môi trường và tiến độ thực hiện dịch vụ còn ít ngày, do đó yêu cầu nhà thầu phải có số lượng nhân công tối thiểu để đảm bảo rằng có thể thực hiện Gói thầu ngay lập tức đáp ứng với yêu cầu về tiến độ và chất lượng của Gói thầu. Đối với tiêu chí (đã ký hợp đồng lao động dài hạn với nhà thầu trước thời điểm đóng thầu ít nhất 03 tháng) để đảm bảo rằng nhà thầu có đủ năng lực huy động nhân sự. Các nhân sự đó có thời gian được tập huấn về an toàn vệ sinh lao động sẵn sàng triển khai Gói thầu ngay khi có yêu cầu.

Thiết bị thi công: yêu cầu nhà thầu có tối thiểu 60% số lượng xe thuộc sở hữu của nhà thầu (có thể là đang sở hữu hoặc có thể sở hữu trước ngày thực hiện Gói thầu tối thiểu 03 ngày) nhằm mục đích đảm bảo nhà thầu có đủ số lượng phương tiện cần thiết, sẵn sàng triển khai Gói thầu ngay khi có yêu cầu.

Nội dung của HSMT do đơn vị tư vấn lập hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển rau sạch Sông Hồng.

Chuyên đề