Gói thầu: Mua sắm máy móc trang thiết bị

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Mua sắm máy móc, trang thiết bị

Bên mời thầu: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Tư vấn Sài Gòn Mới

Chủ đầu tư: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại E-CDNT 10.8 thuộc Chương II của HSMT yêu cầu:

Có cam kết bảo hành hàng hóa của hãng sản xuất.

Tại E-CDNT 16.2 thuộc Chương II của HSMT yêu cầu:

Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: Có Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Có cam kết bảo hành hàng hóa của hãng sản xuất và có chứng chỉ quản lý chất lượng của nhà thầu.

Tại Chương V Yêu cầu về kỹ của HSMT yêu cầu:

Máy vi tính để bàn: màn hình vi tính HP V22i, 21.5 inch Full HD 1920x1080, IPS, 75Hz, 5ms, DisplayPort, HDMI, VGA, 3 year (cáp HDMi); máy in A3: mực (độ phủ 5% giấy A4): HP 92a (12.000 tờ).

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Trong văn bản đề nghị làm rõ, Nhà thầu cho biết HSMT đưa ra một số tiêu chí chưa phù hợp với quy định. Cụ thể, HSMT yêu cầu, trường hợp nhà thầu không tự sản xuất hoặc chế tạo hàng hóa được chào trong hồ sơ dự thầu (HSDT) của mình thì phải nộp giấy phép hoặc giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương nhằm chứng minh nhà thầu được ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất, đại lý phân phối để cung cấp hàng hóa đó ở Việt Nam.

Theo Nhà thầu, khoản 1 Điều 27 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định, trường hợp hàng hóa của gói thầu là hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất, HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Bên cạnh đó, Nhà thầu cho rằng, HSMT yêu cầu cam kết bảo hành hàng hóa của hãng sản xuất và có chứng chỉ quản lý chất lượng của nhà thầu và nêu đích danh thương hiệu hàng hóa máy vi tính để bàn: màn hình vi tính HP V22i, 21.5 inch Full HD 1920x1080, IPS, 75Hz, 5ms, DisplayPort, HDMI, VGA, 3 year (cáp HDMi); máy in A3: mực (độ phủ 5% giấy A4): HP 92a (12.000 tờ) là vi phạm quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Theo Nhà thầu, yêu cầu phải có giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật do nhà sản xuất ban hành và phải có dấu xác nhận của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối; yêu cầu chứng chỉ quản lý chất lượng của nhà thầu là đi ngược lại các quy định hiện hành, là một dạng “giấy phép con” cản trở sự tham gia của nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Phản hồi Nhà thầu, Bên mời thầu cho biết đã rà soát lại HSMT theo hướng thông thoáng, cập nhật đúng các quy định và gia hạn thời điểm đóng thầu để tạo thuận lợi cho các nhà thầu trong việc lập HSDT.

Một số nội dung Nhà thầu phản ánh được Bên mời thầu ghi nhận, điều chỉnh trong phiên bản cập nhật của HSMT. Trong đó, bỏ tên thương hiệu HP ra khỏi HSMT, bỏ yêu cầu chứng chỉ ISO của nhà thầu. Đồng thời, diễn đạt lại các nội dung khó hiểu liên quan đến chính sách bảo hành, tài liệu chứng minh hàng hóa phải đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Bên mời thầu bảo lưu quan điểm về nội dung yêu cầu ISO của hãng sản xuất để đảm bảo chất lượng của hàng hóa mời thầu. Về bảo hành, Bên mời thầu cho phép nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh khả năng của nhà thầu/đại lý bằng các thông tin trên website của hãng.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư có văn bản điều chỉnh HSMT và đã đăng tải HSMT điều chỉnh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 16/8/2023, Gói thầu được gia hạn thời điểm đóng thầu từ ngày 19/8 đến ngày 21/8/2023.

Ngày 17/10/2023, Chủ đầu tư có văn bản huỷ thầu với lý do HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Chuyên đề