Yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp báo cáo định kỳ

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Nội dung báo cáo bao gồm: phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp; mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp; doanh thu bán hàng đa cấp; hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế, khuyến mại trả cho người tham gia bán hàng đa cấp; thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước; báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán…

Theo yêu cầu của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp phải gửi báo cáo về Bộ trước ngày 15/7/2017.        

Trung Hiếu