Vinashin đã tái cơ cấu được 83%

Sau 5 năm tái cơ cấu, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin, nay là Tổng công ty công nghiệp tàu thủy SBIC, đã tái cơ cấu được 83% số doanh nghiệp.