Dược Thú y Cai Lậy bị phạt và truy thu hơn thuế nhiều hơn cả lãi 6 tháng

Dược Thú y Cai Lậy (HNX: MKV) nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Tiền Giang.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, công ty phạt phạt 116,5 triệu đồng, trong đó 1,68 triệu đồng là tiền phạt vi phạm thủ tục về thuế; 100,8 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính 20% tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khai thiếu và 13,9 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính 20% tính trên số thuế (thu nhập cá nhân) TNCN khai thiếu.

Công ty còn phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả với số tiền truy thu thuế gần 574 triệu đồng và gần 80 triệu đồng tiền chập nộp thuế.

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt và chậm nộp mà Dược Thú y Cai Lậy phải chịu là 770,3 triệu đồng.

Theo Báo cáo tài chính quý II/2019, công ty đạt 31,9 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 328 triệu đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty lãi sau thuế 515 triệu đồng.

Tại thời điểm 30/6, công ty có 1,9 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 2,2 tỷ đồng.


NDH