D.T.C thi công cùng lúc 3 gói thầu lớn do Xây dựng Kiến Giang mời thầu

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng D.T.C (gọi tắt là D.T.C) vừa trúng sát giá Gói thầu Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, với giá trúng thầu hơn 101,33 tỷ đồng (giá gói thầu hơn 101,48 tỷ đồng, chênh lệch 0,15 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, gần 0,15%). 
D.T.C thi công cùng lúc 3 gói thầu lớn do Xây dựng Kiến Giang mời thầu

Gói thầu này do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang mời thầu, thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Điểm đáng chú ý là tính từ tháng 1/2016 trở lại đây, D.T.C được công khai trúng 9 gói thầu thì có tới 6 gói thầu do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang mời thầu với giá trúng thầu bám sát giá gói thầu (tỷ lệ tiết kiệm trung bình đều thấp hơn 0,5%, mặc dù các gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi).

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, cả nhà thầu trúng thầu D.T.C và bên mời thầu Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang đều có địa chỉ ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tính đến thời điểm hiện tại, D.T.C đang thi công cùng lúc 3 gói thầu lớn do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang mời thầu với tổng giá trúng thầu gần 150 tỷ đồng. Ngoài gói thầu hơn 100 tỷ đồng nói trên, D.T.C đang trong thời gian thi công 2 gói thầu khác. Cụ thể, Gói thầu Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có giá trúng thầu gần 23,4 tỷ đồng, trúng thầu vào tháng 12/2016, thời gian thực hiện hợp đồng là 660 ngày. Gói thầu Xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (giá trúng thầu hơn 26 tỷ đồng, trúng thầu vào tháng 7/2017, thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày).

Bích Thảo