Gói thầu chỉnh lý tài liệu của Văn phòng Bộ Xây dựng: Vì sao gia hạn phát hành HSYC?

(BĐT) - Theo nguồn tin Báo Đấu thầu mới nhận được, Văn phòng Bộ Xây dựng vừa chính thức gia hạn thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC) Gói thầu Nhân công chỉnh lý tài liệu lưu trữ. 
Gói thầu chỉnh lý tài liệu của Văn phòng Bộ Xây dựng: Vì sao gia hạn phát hành HSYC?

Việc gia hạn này xuất phát từ những lùm xùm xung quanh kiến nghị của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III về các yêu cầu bất hợp lý nêu trong HSYC gói thầu này.

Gói thầu Nhân công chỉnh lý tài liệu lưu trữ thuộc Dự án Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu các dự án đầu tư xây dựng: Trung tâm Hội nghị quốc gia, Cung Quy hoạch quốc gia, Khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị quốc gia. Trước đó, theo thông báo mời chào hàng đăng tải trên Báo Đấu thầu số 93 ra ngày 24/5/2017, Gói thầu có thời gian phát hành HSYC từ 8 giờ ngày 29/5 đến 16 giờ ngày 2/6/2017 (trong giờ hành chính). Sau khi gia hạn, Gói thầu sẽ có thời gian phát hành HSYC từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2017.

Liên quan đến gói thầu này, Báo Đấu thầu đã nhận được Văn bản số 218/TTLTIII-KT đề ngày 30/5/2017 của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước kiến nghị một số nội dung bất hợp lý liên quan đến yêu cầu năng lực nhà thầu nêu trong HSYC.

Cụ thể, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cho rằng, với thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm, việc Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải đạt doanh thu 8 tỷ đồng trong lĩnh vực chỉnh lý tài liệu là quá lớn. Yêu cầu như vậy vô hình trung làm hạn chế nhà thầu tham dự thầu, giảm tính cạnh tranh của Gói thầu. Bên cạnh đó, HSYC quy định tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu bao gồm cả vốn điều lệ và lợi nhuận cũng chưa phù hợp với quy định.

Cũng tại văn bản nêu trên, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III còn chỉ ra những bất cập trong HSYC về hợp đồng tương tự. Cụ thể, HSYC quy định nhà thầu phải cung cấp 30 hợp đồng chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Quy định này, theo Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, là không hợp lý vì số lượng hợp đồng tương tự mà Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp cao gấp 6 lần so với quy định thông thường (từ 3 - 5 hợp đồng).

Về nội dung hợp đồng, HSYC quy định các hợp đồng tương tự phải thực hiện cho các cơ quan đoàn thể, bộ, ngành trên địa bàn TP. Hà Nội, trong đó có ít nhất 3 hợp đồng chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho các cơ quan Văn phòng Bộ, Văn phòng Tổng cục. Theo Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, chính yêu cầu này đã hạn chế sự tham gia của không ít nhà thầu từng thực hiện công việc tương tự tại các ban quản lý dự án của Nhà nước, tổng công ty nhà nước, các chi cục thuế, các sở, ban, ngành... “Đây là những yêu cầu mang tính đánh đố, nhằm tạo lợi thuế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III nhận xét.

Liên quan đến Văn phòng Bộ Xây dựng - Bên mời thầu Gói thầu Nhân công chỉnh lý tài liệu lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III còn phát hiện, tại thời điểm đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh của Gói thầu, Bên mời thầu chưa đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Phản hồi về thông tin này, một cán bộ phụ trách công tác đấu thầu của Văn phòng Bộ Xây dựng thừa nhận thông tin phản ánh này là chính xác. Biện minh cho sai sót này, cán bộ của Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết nguyên nhân là do đây là “lần đầu tiên” đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu một gói thầu liên quan đến chỉnh lý tài liệu, nên “sơ suất”. Ngay sau khi nhận được văn bản kiến nghị của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Bên mời thầu đã tiến hành đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Báo Đấu thầu sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến của quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên.

Lê Xuân