Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 24/10

(BĐT) - Trong ngày 24/10/2018, trên phạm vi cả nước có 575 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2018 và quý I/2019.

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp modem GPRS thuộc Dự án Trang bị bổ sung modem đo xa thu thập dữ liệu công tơ điện tử 3 pha 3 giá bán điện cho khách hàng tại các trạm biến áp chuyên dùng và công tơ điện tử 3 pha 3 giá tại các trạm biến áp công cộng còn lại của Tổng công ty, với giá gói thầu là 37.403.960.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Phần xây lắp trụ sở làm việc, điện nước, chống sét, các hạng mục phụ trợ, thang máy thuộc Dự án Trụ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên, với giá gói thầu là 47.226.813.000 đồng.

UBND huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) + mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, với giá gói thầu là 92.895.270.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 131.704.947.000 đồng.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Quản lý bảo dưỡng thường xuyên thuộc Dự án Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn Quận 8, huyện Bình Chánh (TP.HCM) các năm 2019, 2020, 2021, với giá gói thầu là 130.200.789.648 đồng.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Thành phố năm 2018. Cụ thể: Gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy vi tính để bàn, với giá gói thầu là 92.337.600.000 đồng; Gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa không khí, với giá gói thầu là 35.626.800.000 đồng; Gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy photocopy, với giá gói thầu là 12.110.000.000 đồng.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 02 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thuộc Dự án Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường bộ trên địa bàn Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh từ năm 2019 đến hết năm 2021, với giá gói thầu là 209.694.995.204 đồng.

Tin liên quan