Đấu thầu chọn tổ chức đào tạo cho DNNVV

(BĐT) - Dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lấy ý kiến hoàn thiện.
Dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV hướng tới mục tiêu cung cấp chương trình đào tạo sát với nhu cầu của doanh nghiệp. Ảnh: Nhã Chi
Dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV hướng tới mục tiêu cung cấp chương trình đào tạo sát với nhu cầu của doanh nghiệp. Ảnh: Nhã Chi

Dự thảo Thông tư được nghiên cứu, xây dựng căn cứ trên 3 cơ sở chính. Thứ nhất là kế thừa các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV. Thứ hai là điều chỉnh, khắc phục các quy định vướng mắc, chưa phù hợp nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2014 - 2017. Thứ ba là cập nhật, bổ sung các nội dung, phương pháp đào tạo theo định hướng mới quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và Luật Hỗ trợ DNNVV nhằm đáp ứng yêu cầu của DNNVV trong tình hình mới.

Theo Bộ KH&ĐT, Dự thảo đã cải tiến nhiều nội dung, đơn giản hóa thủ tục, làm rõ trách nhiệm các bên, hướng tới mục tiêu cung cấp chương trình đào tạo sát với nhu cầu của doanh nghiệp, theo cơ chế thị trường nhằm hỗ trợ các DNNVV cải thiện năng lực quản trị sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đáng chú ý, Dự thảo Thông tư quy định, đấu thầu lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo là một trong hai hình thức được áp dụng khi thực hiện hoạt động hỗ trợ đào tạo quy định tại Thông tư. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ đào tạo có thể được thực hiện theo hình thức trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo khi đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư.

Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể về 6 loại hình đào tạo khác nhau khi thực hiện đào tạo cho DNNVV, trong đó có đào tạo khởi sự kinh doanh; đào tạo quản trị kinh doanh; đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến; đào tạo trực tuyến… 

Việt Anh