(BĐT) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020. Theo đó, 2 trong số 9 gói thầu lựa chọn được nhà thầu trúng thầu. 7 gói thầu còn lại phải hủy thầu do hồ sơ dự thầu đều không đạt yêu cầu.
Dự án Cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia tại khu vực Hà Nội năm 2020 có tổng dự toán 101,22 tỷ đồng.

Dự án Cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia tại khu vực Hà Nội năm 2020 có tổng dự toán 101,22 tỷ đồng.

Dự án Cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 có tổng dự toán 101,22 tỷ đồng, với tổng khối lượng gạo nhập kho cần cung cấp là 9.000 tấn. Dự án gồm 9 gói thầu, có số hiệu từ 01 đến 09.

9 gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, cùng đóng thầu ngày 12/5/2020.

Chỉ 2 trong số 9 gói thầu lựa chọn được nhà thầu trúng thầu.

Cụ thể, Công ty CP Thương mại Minh Khai trúng Gói thầu số 07, với giá trúng thầu 16,596 tỷ đồng, giảm giá 0,08% (giá gói thầu 16,611 tỷ đồng); Công ty TNHH Thủy Dương trúng Gói thầu số 09 với giá trúng thầu bằng giá gói thầu 11,97 tỷ đồng.

Dự kiến trong 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu sẽ phải hoàn thành việc cung cấp 1.400 tấn gạo nhập tại kho Phụng Thượng, Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn Tây (Gói thầu số 07) và 1.000 tấn gạo nhập tại kho Mông Hóa, Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình (Gói thầu số 09).

Bên mời thầu cho biết, tại 7 gói thầu còn lại, các nhà thầu tham dự đều chào giá vượt giá gói thầu được phê duyệt. Do đó, Bên mời thầu phải hủy thầu và dự kiến tổ chức mời thầu lại trong thời gian tới đây.