(BĐT) - Công ty CPTM Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản do Quỹ Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội Tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản: Quỹ Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội Tỉnh Bình Phước.

2. Tài sản đấu giá: 07 dự án vườn cây cao su trên địa bàn huyện Bù Đốp bao gồm:

Stt

Chủ đầu tư bàn giao

Địa chỉ thửa đất

Diện tích đất của quyền sử dụng đất (ha)

Gía khởi điểm của giá trị cây trồng trên đất (triệu đồng)

Gía khởi điểm của tiền thuê đất năm đầu tiên (triệu đồng)

Tổng giá khởi điểm (triệu đồng)

Tiền đặt trước(15% giá khởi điểm) (triệu đồng)

1

Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước

Phước Thiện,Bù Đốp

21,71384

6.303

35

6.338

950,700

2

Công ty TNHH Bảo Lai

Phước Thiện, Bù Đốp

9,31542

2.781

15

2.796

419,4

3

Công ty TNHH Lâm Hải.

Hưng Phước, Bù Đốp.

3,62489

1.052

6

1.058

158,7

4

Công ty Cổ phần ĐT và TM Việt Tín

Phước Thiện, Bù Đốp

7,44291

2.037

12

2.049

307,35

5

Công ty TNHH Xây dựng Đồng Phú

Phước Thiện, Bù Đốp

12,21501

3.546

18

3.564

534,6

6

Công ty Cổ phần Hữu Toàn

Phước Thiện, Bù Đốp

3,56007

1.033

5

1.038

155,7

7

Công ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Lộc

Phước Thiện, Bù Đốp

7,45581

1.484

11

1.495

224,25

TỔNG

65,32795

18.236

102

18.338

2.750,7

3.Thời gian xem tài sản: từ ngày 02/04/2018 đến hết ngày 04/04/2018 tại nơi tài sản tọa lạc.

4. Nộp tiền đặt trước:

*Khách hàng có thể chuyển khoản từ bất cứ Ngân hàng nào vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Số tài khoản: 1041000000779 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bình Phước

*Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 11/4/2018 đến hết ngày 13/4/2018.

5. Thời gian bán và nộp hồ sơ: từ ngày 30/3/2018 đến hết ngày 12/4/2018.

1. Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0919.101.990 - Hotline: 0948765673

2. Quỹ Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội Bình Phước, Đường 6/1, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0987.880.222

6. Gía bán hồ sơ:

Stt

Chủ đầu tư bàn giao

Diện tíchđất của quyền sử dụng đất (ha)

Giá khởi điểm của cây trồng trên đất (VNĐ)

Gía bán hồ sơ của quyền sử dụng đất (VNĐ)

Gía bán hồ sơ của cây trồng trên đất (VNĐ)

Tổng gía bán 01 bộ hồ sơ

(VNĐ)

1

Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước

21.71384

6,303,000,000

5.000.000

500.000

5.500.000

2

Công ty TNHH Bảo Lai

9.31542

2,781,000,000

5.000.000

500.000

5.500.000

3

Công tyTNHH Lâm Hải.

3.62489

1,052,000,000

4.000.000

500.000

4.500.000

4

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín

7.44291

2,037,000,000

5.000.000

500.000

5.500.000

5

Công ty TNHH Xây dựng Đồng Phú

12.21501

3,546,000,000

5.000.000

500.000

5.500.000

6

Côngty Cổ phần Hữu Toàn

3.56007

1,033,000,000

4.000.000

500.000

4.500.000

7

Công ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Lộc

7.45581

1,484,000,000

5.000.000

500.000

5.500.000

7. Đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 18/4/2018 tại văn phòng chi nhánh Bình Phước của Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí, số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.