(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang ủy quyền như sau:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê khu đất nhà kho và quyền khai thác Cầu tàu của người có tài sản đấu giá là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang (địa chỉ: số 02, đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang):

Cho thuê khu đất nhà kho và quyền khai thác Cầu tàu, thuộc dự án Đường giao thông nối Khu công nghiệp Bình Hoà ra sông Hậu và Cầu tàu, tại xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

- Diện tích khu đất nhà kho: 11.536m2.

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

+ Đơn giá: 115.940.000đồng/năm.

- Quyền khai thác Cầu tàu: Diện tích 1.890m2.

+ Đơn giá: 778.494.000đồng/năm.

- Đơn giá của khu đất nhà kho và quyền khai thác Cầu tàu: 894.434.000đồng/năm.

- Thời hạn ổn định giá thuê: 10 năm.

- Thời hạn cho thuê khu đất nhà kho và quyền khai thác Cầu tàu: 50 năm.

- Phương thức nộp tiền thuê: Thu tiền thuê đất và quyền khai thác Cầu tàu hàng năm.

* Điều kiện bắt buộc đối với người trúng đấu giá: Người trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư nhà kho, cần trục cẩu hàng, nộp tiền sử dụng hạ tầng và liên hệ Công ty Quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa số 13 để được hướng dẫn về phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, xây dựng đầy đủ các công trình thu gom và xử lý nước thải, khu vực lưu giữ chất thải nguy hại; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và các chất thải khác theo quy định; quan trắc định kỳ yếu tố xói mòn tại cầu cảng.

* Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức cá nhân đủ điều kiện tham gia theo quy định của pháp luật, trừ các đối tượng không được phép đăng ký tham gia được quy định tại Luật Đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Giá khởi điểm (được ổn định giá 10 năm): 8.944.340.000đồng.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính, từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/4/2018 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 12 và 13/4 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 3.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.