Ông Chu Ngọc Anh - tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội từng đảm nhận những vị trí quan trọng của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như tỉnh Phú Thọ.
Chân dung tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh ảnh 1