Sáng 31/10, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh làm Chủ tịch UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ tán thành 98,4%.
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn ảnh 1