Trước thềm Đại hội Đảng XIII, 5 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã được điều động về Trung ương làm Thứ trưởng.
Chân dung 5 Bí thư Tỉnh ủy vừa được điều động làm Thứ trưởng ảnh 1