Các loại tài sản tăng trưởng thế nào trong năm 2021?

(BĐT) - Sau năm 2020 đầy biến động, phần lớn các loại tài sản trong năm 2021 đã có mức lợi nhuận tích cực khi các hoạt động kinh doanh trên thế giới được mở cửa trở lại.
Các loại tài sản tăng trưởng thế nào trong năm 2021? ảnh 1

Nguồn: VisualCapitalist

Chuyên đề

Kết nối đầu tư