(BĐT) - Theo CB Insights, thế giới đã có thêm 119 stratup gia nhập hàng ngũ "kỳ lân" - những startup được định giá trên 1 tỷ USD - trong năm vừa qua.
Bức tranh stratup “kỳ lân” thế giới ảnh 1

Nguồn: Visualcapitalist