(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn sẽ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 2.475,5 m2 đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 2277, tờ bản đồ 38, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 54,7 tỷ đồng. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến ngày 9/12/2021.
Bình Dương bán đấu giá quyền sử dụng 2.475,5 m2 đất, quyền sở hữu nhà ở tại TP. Dĩ An. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bình Dương bán đấu giá quyền sử dụng 2.475,5 m2 đất, quyền sở hữu nhà ở tại TP. Dĩ An. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mục đích sử dụng của khu đất là sử dụng riêng, trong đó đất ở là 1.449,2 m2, đất trồng cây lâu năm là 1.026,3 m2. Thời hạn sử dụng là đất ở lâu dài, riêng đất trồng cây lâu năm được sử dụng đến tháng 1/2047. Trong 1.026,3 m2 đất trồng cây lâu năm, có 37,9 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ.

Tài sản trên thuộc quyền quản lý của Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Tài sản được bán theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 5,472 tỷ đồng.