Ngày 30/10: Có 1/471 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 471 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 30/10/2018. 
Ngày 30/10: Có 1/471 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 30/10: Có 1/471 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 470 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMCH gói thầu xây lắp (số thông báo là: 20181070676 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Cũng trong TBMCH gói thầu xây lắp nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoành Bồ nêu phương thực lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

 

Ban biên tập

Tin liên quan