Ngày 28-30/9: 4/673 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 673 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 27 đến ngày 30/9/2019.
Ngày 28-30/9: 4/673 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 28-30/9: 4/673 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 669 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đăng tải gói thầu phi tư vấn Thuê bảo vệ an ninh chuyên nghiệp năm 2019 của Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy (Số thông báo là: 20190961553 – 00 thời điểm đăng tải: 30/09/2019 10:56) dự kiến phát hành HSMT từ 09 giờ 00 ngày 02/10/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu sai quy định: Công ty TNHH Xây dựng Kim Hà Sáng (tỉnh Lâm Đồng) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp (số thông báo là: 20190968969 - 00), nêu địa điểm phát hành HSMT tại Công ty; Chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí CTCP Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm (số thông báo lần lượt là: 20190973837 – 00 và 20190972959 - 00), không nêu địa chỉ cụ thể. Các đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan