Ngày 25/9: 1/449 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 449 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 25/9/2019.
Ngày 25/9: 1/449 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 25/9: 1/449 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 448 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2018 (Số thông báo là: 20190817003 - 00, thời điểm đăng tải 10 giờ 57 ngày 25/9/2019) dự kiến phát hành HSYC từ 15 giờ ngày 28/9/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan