Ngày 24/07: 2/552 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 552 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 24/7/2019.
Ngày 24/07: 2/552 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 24/07: 2/552 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 550 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMCH gói thầu dịch vụ phi tư vấn (số thông báo là: 20190764532 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh (số thông báo là: 20190756439 - 00, thời điểm đăng tải ngày 24/07/2019) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/7/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan