Ngày 22/11: Có 2/424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 22/11/2018. 
Ngày 22/11: Có 2/424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 22/11: Có 2/424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 422 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 01 tỷ đồng (số thông báo là: 20181135407-00), nêu hình thức lựa chọn nhà thầu “Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước”. Đơn vị này cần biết, theo Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đăng tải TBMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ (số thông báo là: 20181155658-00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

 

 

Ban biên tập

Tin liên quan