Ngày 20/9: 2/451 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 451 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 20/9/2019.
Ngày 20/9: 2/451 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 20/9: 2/451 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 449 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đăng tải TBMT gói thầu May trang phục năm 2019 (Số thông báo là: 20190942186 - 00, thời điểm đăng tải 09 giờ 32 ngày 20/9/2019) dự kiến phát hành HSMT từ 14 giờ ngày 23/9/2019; Bộ Tư lệnh Pháo binh/Bộ Quốc phòng đăng tải TBMCH gói thầu Mua sắm dụng cụ sinh hoạt (Số thông báo là: 20190943932 - 00, thời điểm đăng tải 09 giờ 41 ngày 20/9/2019) dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ 30 ngày 24/9/2019. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan