Ngày 16-18/02: Có 2/427 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 427 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 16, 17 và 18/02/2019.
Ngày 16-18/02: Có 2/427 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 16-18/02: Có 2/427 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 425 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Ban Kế hoạch tổng hợp Cục chính trị Quân đoàn 1 đăng tải TBMCH gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu trên 01 tỷ đồng theo quy trình rút gọn (số thông báo là: 20190213041 - 00) . Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng. 

Thời gian mở thầu sai quy định: Công ty Điện lực Bắc Ninh đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190213347 – 00), dự kiến phát hành HSMT đến 08 giờ 30 ngày 04/03/2019 (thời điểm đóng thầu) và dự kiến mở thầu vào 09 giờ 04 ngày 03/04/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

 

Ban biên tập

Tin liên quan