Ngày 01-03/12: Có 2/551 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 551 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) các ngày 01, 02, 03/12/2018. 
Ngày 01-03/12: Có 2/551 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 01-03/12: Có 2/551 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 549 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng 3T và Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế đăng tải TBMT gói thầu quy mô nhỏ (số thông báo lần lượt là: 20181202647 - 00 và 20181201593 - 00) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan