(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh miền Nam đang phối hợp với Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa đất số 173, tờ bản đồ số 70, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thửa đất có diện tích 29.860 m2, có mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn sử dụng đến ngày 12/1/2054. Tài sản gắn liền với đất là Nhà máy Pha chế dầu nhờn. Tài sản được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý của tài sản; được xem tài sản thực tế và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá.

Giá khởi điểm của tài sản là 99 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 9,9 tỷ đồng, phải nộp trong thời gian từ ngày 24/5 - 26/5. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá ngày 27/5/2021.