9 bước xử lý khi phát hiện có các trường hợp F0 tại các cơ quan, đơn vị

(BĐT) - Việc xây dựng các kịch bản và các phương án ứng phó tương ứng để phòng chống dịch bệnh Covid-19 là rất cần thiết. Để giúp các cơ quan, đơn vị có sự chủ động này, Bộ Y tế vừa đưa ra hướng dẫn 9 bước xử lý khi phát hiện có các trường hợp F0.
(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ) ảnh 1
(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Chuyên đề