Từ đầu năm đến nay, 6 Bí thư Tỉnh ủy các địa phương đã được điều động, luân chuyển về Trung ương.
6 Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển về Trung ương ảnh 1