#Bí thư tỉnh ủy
Chân dung 14 bí thư tỉnh ủy được điều động về Trung ương năm 2020

Chân dung 14 bí thư tỉnh ủy được điều động về Trung ương năm 2020 INFOGRAPHIC

Từ đầu năm đến nay, có 14 bí thư tỉnh ủy được điều động, phân công, bổ nhiệm về các ban, ngành Trung ương. Mới đây nhất, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn được điều về Trung ương giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.