Chân dung Bí thư 63 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025

Từ ngày 20/9 đến ngày 28/10, đã có 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu tại các đại hội đảng bộ tỉnh, thành trong cả nước. Ông Lê Quốc Phong (42 tuổi) là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước.

Chuyên đề