Từ ngày 20/9 đến ngày 28/10, đã có 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu tại các đại hội đảng bộ tỉnh, thành trong cả nước. Ông Lê Quốc Phong (42 tuổi) là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước.
Chân dung Bí thư 63 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 1