Cơ quan thuế sẽ không thu bảo hiểm xã hội

(BĐT) - Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sau khi đưa ra lấy ý kiến rộng rãi đã được Bộ Tài chính sửa đổi một số nội dung trong đó có phương án cơ quan thuế thu bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cụ thể, tại Dự thảo Luật, Bộ Tài chính đề xuất cơ quan thuế sẽ tiến hành thu các khoản bảo hiểm bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động để cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho đơn vị sử dụng lao động; giảm chi phí quản lý của cơ quan quản lý nhà nước; cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét lại nội dung này, tránh tình trạng chồng chéo, không thống nhất giữa các luật và văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi, sáp nhập chức năng thu BHXH vào cơ quan thuế sẽ ảnh hưởng lớn đến việc sắp xếp bộ máy của hai cơ quan...

Tiếp thu ý kiến các bộ ngành, Bộ Tài chính quyết định bỏ phương án cơ quan thuế thu BHXH.      

Quang Minh