Nhà thầu nước ngoài bị truy thu hơn 56 tỷ đồng tiền thuế

(BĐT) - Mới đây, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã xét xử vụ kiện hành chính đề nghị hủy bỏ quyết định ấn định thuế của Cục Thuế TP.HCM. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã bác yêu cầu khởi kiện của DN về việc hủy bỏ quyết định ấn định thuế với số tiền lên tới hơn 56,7 tỷ đồng.
Hai nhà thầu nước ngoài đã mua cao su của các DN Việt Nam và chỉ định cho các DN này xuất khẩu tại chỗ cho Công ty Timatex Việt Nam
Hai nhà thầu nước ngoài đã mua cao su của các DN Việt Nam và chỉ định cho các DN này xuất khẩu tại chỗ cho Công ty Timatex Việt Nam

DN phải nộp 56,7 tỷ đồng tiền thuế

Nguyên đơn là Công ty TNHH Timatex Việt Nam, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2004. DN này có 3 nhà đầu tư là Công ty Timatex Sdn. Bhd, Tatt Win Rubber Industries Sdn. Bhd và Công ty Al Rubber Sdn. Bhd. Ngành nghề kinh doanh của Timatex Việt Nam là sản xuất sản phẩm khác từ cao su.

Quá trình hoạt động, Công ty Timatex Việt Nam đã kê khai doanh thu xuất nhập khẩu. Trong đó, từ tháng 1/2009 đến 31/12/2012, Công ty Timatex Sdn. Bhd và Công ty Al Rubber Sdn. Bhd có mua cao su thiên nhiên từ các DN Việt Nam và bán lại cho Công ty Timatex Việt Nam dưới hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Các DN này chỉ định cho bên bán hàng giao hàng cho Công ty Timatex Việt Nam với tổng số tiền là hơn 208 triệu USD.

Đến tháng 9/2013, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành Quyết định ấn định thuế số 3661/QĐ-CT-KT1. Theo đó, ấn định số thuế phải nộp đối với Công ty Timatex Việt Nam do không thực hiện kê khai thuế. Số thuế ấn định là 56,7 tỷ đồng, bao gồm 40,9 tỷ đồng tiền thuế thu nhập DN và 15,8 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Đại diện Công ty Timatex Việt Nam cho rằng, Công ty là DN 100% vốn nước ngoài với vốn điều lệ là 1,1 triệu USD. Theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và các nước thì Công ty Timatex Sdn. Bdh,  Công ty Al Rubber Sdn. Bhd phải đóng thuế tại Việt Nam nếu có hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và các nước, đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

Theo đại diện Công ty Timatex Việt Nam thì Công ty Timatex Sdn. Bhd và Công ty Al Rubber Sdn. Bhd, mỗi công ty chỉ tham gia thành lập Công ty Timatex Việt Nam với phần vốn góp không chi phối (tương ứng 32% và 35%). Theo quy định tại Thông tư 133 thì Công ty Timatex Việt Nam không phải là cơ sở thường trú của các công ty này. Do đó, Công ty TNHH Timatex Việt Nam không có nghĩa vụ kê khai và đóng thuế theo yêu cầu của Cục Thuế TP.HCM. 

Bác đơn kháng cáo

Trong khi đó, đại diện Cục Thuế TP.HCM cho rằng, theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia thì cơ sở thường trú là một đối tượng hoạt động tại nước thứ nhất thay mặt cho một Công ty của nước kia. Đối tượng đó duy trì một kho hàng hóa tại nước thứ nhất để từ đó thường xuyên đáp ứng các đơn đặt hàng thay mặt cho Công ty...

Ngoài ra, Hiệp định cũng quy định lợi tức (lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh) của một xí nghiệp nước ngoài sẽ bị đánh thuế tại nước đó trừ phi có việc tiến hành hoạt động kinh doanh tại nước ký kết kia thông qua cơ sở thường trú. Nếu có hoạt động như vậy thì sẽ bị đánh thuế phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú.

Từ đó, Cục Thuế TP.HCM cho rằng Công ty Timatex Sdn. Bhd, Công ty Al Rubber Sdn. Bhd được coi là có cơ sở thường trú tại Việt Nam và bị đánh thuế phần lợi tức tại Việt Nam được phân bổ cho cơ sở thường trú.

Các nhà thầu nước ngoài là Công ty Timatex Sdn. Bhd và Công ty Al Rubber Sdn. Bhd thực hiện kinh doanh tại Việt Nam, theo hình thức mua hàng hóa của DN Việt Nam và chỉ định giao hàng cho Công ty Timatex Việt Nam, có phát sinh thu nhập thì nhà thầu nước ngoài là đối tượng nộp thuế thu nhập DN theo tỷ lệ 1% trên doanh thu tính thuế.

Được biết, bản án sơ thẩm đã bác đơn khởi kiện của Công ty Timatex Việt Nam nhưng sau đó, Công ty đã kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, quyết định của Cục Thuế TP.HCM đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và đúng pháp luật. Tòa cấp phúc thẩm cho rằng, hai nhà thầu nước ngoài đã mua cao su của các DN Việt Nam và chỉ định cho các DN này xuất khẩu tại chỗ cho Công ty Timatex Việt Nam, tức là thực hiện việc kinh doanh ngay tại Việt Nam, có phát sinh lợi nhuận, có cơ sở thường trú tại Việt Nam, vì vậy phải chịu thuế nhà thầu.

Bản án phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo. Như vậy, Quyết định ấn định thuế của Cục Thuế TP.HCM vẫn giữ nguyên hiệu lực, buộc Công ty Timatex Việt Nam phải nộp hơn 56 tỷ đồng tiền thuế.

Thúy Nguyễn