DQC: Năm 2015 lãi ròng 206 tỷ đồng, ESP trên 7.400 đồng/CP

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2015 của DQC đạt 94,44 tỷ đồng tăng 12% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 267,3 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2014 tuy nhiên vẫn vượt kế hoạch 33,65%.
DQC: Năm 2015 lãi ròng 206 tỷ đồng, ESP trên 7.400 đồng/CP

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2015. Theo đó, mặc dù doanh thu bán hàng tăng gấp đôi trong quý 4/2015 song lợi nhuận chỉ tăng 1%.

Doanh thu bán hàng quý 4/2015 của DQC đạt hơn 507 tỷ đồng, tăng 114% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt hơn 1.100 tỷ, giảm 10% so với năm 2014. Lý giải điều này DQC cho rằng doanh thu năm 2015 giảm là do doanh thu xuất khẩu giảm trong khi doanh thu nội địa vẫn tăng trưởng.

Biên lợi nhuận gộp trong quý 4/2015 của DQC giảm xuống 27% so với mức 32% cùng kỳ năm trước, con số này trong cả năm 2015 là 32% và năm 2014 là 35%.

Doanh thu tài chính của DQC trong quý 4/2015 đạt 31,5 tỷ đồng, giảm 10% so với quý 4 năm trước; lũy kế cả năm đạt gần 120 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2014.

Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 4 đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ 2014 do công ty dùng một khoản ngân sách để sản xuất, quảng bá sản phẩm LED.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 4/2015 của DQC đạt 94,44 tỷ đồng tăng 12% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 267,3 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2014 tuy nhiên vẫn vượt kế hoạch 33,65%.

DQC: Năm 2015 lãi ròng 206 tỷ đồng, ESP trên 7.400 đồng/CP - ảnh 1
Lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 đạt 75,22 tỷ đồng, tăng 1%, cả năm đạt 209,23 tỷ đồng giảm 14% cùng kỳ năm trước.

Lãi ròng cổ đông công ty mẹ quý 4 đạt 74,74 tỷ đồng, cả năm đạt 206 tỷ đồng, giảm 13% năm 2014. EPS 2015 của DQC nếu tính trên lãi ròng vào khoảng 8.153 đồng/CP nhưng nếu tính theo Thông tư 200, EPS được tính trên lợi nhuận ròng trừ đi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi kỳ trước thì con số này sẽ đạt khoảng 7.400 đồng/cp (năm 2015, DQC trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 30,34 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi đầu năm là hơn 21,6 tỷ đồng).

Tại thời điểm 31/12/2015, hàng tồn kho của DQC là 351 tỷ đồng, giảm 47 tỷ so với đầu năm, công ty đã trích lập dự phòng 75,53 tỷ dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Công ty có khoản tiền và tương đương tiền 288 tỷ đồng, và 128 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (số đầu năm là gần 530 tỷ). Khoản nợ ngắn hạn giảm gần 300 tỷ so với đầu năm trong đó vay nợ ngân hàng là 64,78 tỷ đồng, giảm 245 tỷ so với đầu năm.

Vốn điều lệ của DQC ở thời điểm hiện tại là 314 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện gấp 3 vốn điều lệ.

Theo Thông tư 200, khi tính EPS phải điều chỉnh đối với số đã hoặc sẽ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi. Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi kỳ trước không được dùng để xác định EPS kỳ này. Khoản chênh lệch (nếu có) giữa số dự kiến trích của kỳ trước và số trích theo thực tế (có thể tại kỳ sau) được điều chỉnh vào EPS kỳ trước (báo cáo lại) và thuyết minh trên BCTC.

Theo Hoàng Ly
ĐTCK

Tin liên quan