Ngày 23/3: Có 5/238 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 238 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/3/2016. 
Ngày 23/3: Có 5/238 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 23/3: Có 5/238 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 233 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, UBND xã Phù Lương (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 28/3/2016; Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đăk Lăk) và Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/3/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Trần Đề (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đăk Lăk) và Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (TP. Hà Nội) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thời gian mở thầu sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến đóng thầu 17 giờ 30 ngày 12/4/2016 và mở thầu 09 giờ ngày 13/4/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan