Ngày 04/8: Có 5/323 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 323 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/8/2016. 
Ngày 04/8: Có 5/323 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 04/8: Có 5/323 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 318 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (tỉnh Ninh Thuận) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/8/2016; UBND xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum) đều dự kiến phát hành HSMT/HSYC từ ngày 09/8/2016.Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCHđến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng bảo đảm dự thầu đối với gói thầu tư vấn: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu tư vấn, Công ty CP Tư vấn xây dựng Nam Long Sài Gònnêu yêu cầu bảo đảm dự thầu. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bảo đảm dự thầu được áp dụng với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan