(BĐT) - Sau khi Báo Đấu thầu đăng tải loạt bài viết phản ánh công tác đấu thầu tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), Vicem vừa có văn bản giải trình, làm rõ một số nội dung phản ánh của Báo.
Nhiều đơn vị thuộc Vicem hiện vẫn chưa công khai đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu. Ảnh: Hồng Anh

Nhiều đơn vị thuộc Vicem hiện vẫn chưa công khai đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu. Ảnh: Hồng Anh

Sẽ rà soát, chấn chỉnh

Văn bản của Vicem vừa gửi Báo Đấu thầu đồng thời gửi Bộ Xây dựng và HĐTV của Vicem đã giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến loạt 3 bài viết trên Báo Đấu thầu.

Liên quan đến các bài viết: “Đấu thầu tại Vicem: Báo cáo khác thực tế” (số ra ngày 7/3/2017); “Dấu hỏi minh bạch tại Xi măng Hạ Long” (số ra ngày 8/3/2017), Văn bản của Vicem có đoạn: “Hai bài báo nêu thông tin về việc các công ty con, công ty có cổ phần chi phối của Vicem chưa tuân thủ nghiêm túc quy định về công khai thông tin, đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu”. Về vấn đề này, Vicem cho biết: “Sẽ kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh để đảm bảo thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu”.

Ngay sau khi Báo Đấu thầu phản ánh, trong những ngày qua, một số đơn vị thuộc Vicem đã tiến hành rà soát, đăng tải bổ sung kết quả lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, nhiều đơn vị thuộc Vicem hiện vẫn chưa công khai đầy đủ loại thông tin này.

Đáng chú ý, trong số các đơn vị vừa công khai bổ sung thông tin sau khi Báo phản ánh, Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng (theo website của Vicem, đây là đơn vị thành viên mà Vicem nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối) đã công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu được đấu thầu rộng rãi với giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu.

Đơn cử 3 gói thầu cùng tên là “Vận chuyển xi măng bao năm 2017”, đều có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong ngày 20/12/2016 với giá trúng thầu trùng khít hoàn toàn giá gói thầu, lần lượt là 5.415.000.000 đồng, 10.048.000.000 đồng và  4.134.000.000 đồng. 

Sẽ tiếp thu phản ánh để hoàn chỉnh quy định

Trong một diễn biến liên quan đến hoạt động mua sắm, kinh doanh của Vicem, sau khi báo chí có các thông tin phản ánh, chiều ngày 10/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh về sai phạm, thua lỗ tại Vicem và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/3. Ngày 16/3, Thanh tra Bộ Xây dựng đã vào cuộc tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Về việc bảo đảm tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong việc mua sắm được đề cập tại bài viết “Đấu thầu tại Vicem: Thấy gì từ quy định mua sắm riêng?” (số ra ngày 8/3/2017), Văn bản giải trình của Vicem khẳng định: “Vicem xin tiếp thu ý kiến của báo chí và sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Công ty mẹ Vicem để đảm bảo các tiêu chí công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”.

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh, các quyết định điều tiết việc mua sắm tại Vicem đều vắng bóng các điều khoản, nội dung quy định nhằm bảo đảm thông tin trong đấu thầu được công khai. Theo các chuyên gia, điều này là không minh bạch, làm hạn chế khả năng tiếp cận thông tin của các nhà cung cấp có năng lực, từ đó không phát huy được hiệu quả của việc mua sắm và khó bảo đảm tiêu chí công bằng trong hoạt động mua sắm.

Giải trình của Vicem cho biết: “Thực tế khi ban hành Quyết định 249/QĐ-VICEM ngày 5/2/2016 (QĐ249), Vicem đã tham khảo Luật Đấu thầu như một chuẩn mực để vận dụng, xây dựng quy định của đơn vị theo tinh thần điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp yêu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiêu chí minh bạch luôn được xác định là một trong những tiêu chí then chốt, quan trọng để đảm bảo sự thành công của Quy định”.

Vicem dẫn chứng một vài nội dung mà Vicem cho rằng có thể hiện sự minh bạch trong QĐ249: “Thường lựa chọn ít nhất 03 đơn vị có năng lực để mời chào hàng cạnh tranh”; “Việc sơ loại nhà cung cấp đã tiết kiệm thời gian đánh giá, đáp ứng kịp thời cho sản xuất và hạn chế các rủi ro”.

Vicem cũng cho biết: “Quá trình mở và đánh giá các thư chào giá được thực hiện công khai, minh bạch, có sự tham gia của cán bộ tại các Phòng, Ban, đơn vị liên quan. Khi có kết quả đánh giá, đơn vị độc lập kiểm tra, rà soát, đánh giá lại việc tuân thủ quy trình, quy định mua sắm”…

Văn bản của Vicem cũng giải trình, làm rõ một số nội dung khác được đề cập trong các bài viết trên Báo Đấu thầu. Vicem cũng chia sẻ: “Vicem là đơn vị dẫn đầu ngành xi măng Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu Vicem theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, các bộ ngành liên quan và quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển, Vicem khó tránh khỏi thiếu sót. Với tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến góp ý của báo chí, dư luận…, Vicem sẽ tiếp tục hoàn thiện nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Xây dựng giao”.