(BĐT) - Theo Tổng cục Thuế, thị trường chứng khoán tăng trưởng nóng những tháng đầu năm đã góp phần tăng thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán hơn 320%.

Số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, bình quân mỗi ngày trong tháng 5 có khoảng 3.600 tài khoản cá nhân mới tham gia thị trường, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư cá nhân đã mở 480.000 tài khoản và nâng tổng số lên 3,2 triệu tài khoản. Số lượng tài khoản của đối tượng là nhà đầu tư tổ chức cũng tăng mạnh, lên gần 12.000 tài khoản.

Bên cạnh thu thuế thu nhập cá nhân chứng khoán tăng mạnh, Tổng cục thuế cũng cho biết, thu từ đầu tư vốn của cá nhân tăng 169%, chuyển nhượng bất động sản tăng 183%. Đây là những nguyên nhân chính khiến thu thuế thu nhập cá nhân tăng gần 13% so cùng kỳ, đạt hơn 60% dự toán, dù từ 1/7/2020, ngành thuế đã tăng mức giảm trừ gia cảnh.

Trong tháng 5, thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 86.317 tỷ đồng, bằng 7,7% so với dự toán. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt gần 52% so với dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020.