Tham dự gói thầu quy mô 100 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Trong HSDT tham dự gói thầu quy mô 100 tỷ đồng gần đây, chúng tôi nộp hợp đồng tương tự là gói thầu hạ tầng kỹ thuật có giá trị 65 tỷ đồng, đã được chủ đầu tư xác nhận nghiệm thu bàn giao phần việc chúng tôi thực hiện, nhưng toàn bộ dự án thì vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, chúng tôi bị Bên mời thầu cho rớt vì cho rằng, công trình tương tự trong HSDT không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu là công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Có phải chúng tôi bị loại oan hay không?

Chuyên đề