Thị trường chứng khoán Việt Nam đã xấp xỉ 34% GDP

Theo tổng kết từ ủy ban chứng khoán nhà nước, mức vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt nam hiện đã có quy mô tương đương khoảng 34% GDP.